30 lip 2019

30 lip 2019

Dotacje kolejowe przewozów towarowych dla Holendrów

Przez:

Sekcja: Aktualności

Rząd holenderski uzgodnił pakiet dotacji w celu zmniejszenia opłat za dostęp dla przewoźników towarowych i zachęcania do zmiany transportu drogowego na kolejowy w zamian za inwestycje operatorów w bardziej wydajną logistykę portową i środki mające na celu zmniejszenie wpływu obsługi pociągów towarowych na środowisko.

Program dotacji do kolejowych przewozów towarowych został zatwierdzony przez Komisję Europejską 8 lipca po przeglądzie zasad pomocy państwa i zostanie wprowadzony z mocą wsteczną od 1 stycznia 2019 roku.

Pakiet ma trzy elementy:

  • zmniejszenie opłat za dostęp, aby dostosować je do tych w Niemczech
  • maksymalna dotacja w wysokości 70 mln EUR między 2019 a 2023 r. Z oceną okresową w 2023 r., Oraz
  • wyższa stawka dotacji dla ładunków intermodalnych i wagonowych.

Oczekuje się, że inicjatywa zwiększy holenderski transport kolejowy z 41,5 mln ton w 2018 r. Do 54–61 mln ton do 2030 r.

W zamian operatorzy muszą wyrazić zgodę na:

  • uczestnictwo w programach pilotażowych w celu poprawy wydajności logistyki portowej
  • uczestnictwo w badaniach przyczyn drgań pociągów towarowych i badać opłacalne sposoby redukcji drgań
  • korzystanie z nowoczesnych wagonów i lokomotyw wyposażonych w technologię zmniejszającą hałas i wibracje oraz czujniki do monitorowania stanu sprzętu – na przykład flota towarowa powinna być o 90% niższa w ciągu pięciu lat w porównaniu z około 50% dzisiaj,
  • oszczędzanie energii i eksperymentowanie z czystymi paliwami.

Jednak dotacja nie może zostać wykorzystana do sfinansowania zakupu wyposażenia pokładowego ETCS.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod linkiem: https://www.railjournal.com/freight/dutch-to-cut-freight-access-charges/

 

Źródło: FIATA Newsletter – Monday 29 th July 2019 /HW

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet