16 sty 2023

16 sty 2023

Dostęp do brytyjskiego rynku przewozów drogowych: Wielka Brytania łagodzi rozwiązania

Przez:

Sekcja: Aktualności

Władze Wlk. Brytanii wprowadziły rozwiązania łagodzące negatywne skutki obowiązujących od 24 grudnia 2022 r. przepisów dotyczących zasad dostępu do brytyjskiego rynku przewozów drogowych wobec przewoźników z Unii Europejskiej.

Zgodnie z informacją Ministerstwa Transportu Wielkiej Brytanii, do 31 marca 2023 r. DVSA (Driver & Vehicle Standards Agency) nie będzie stosować sankcji, w tym nie będzie nakładać kar pieniężnych. Służby kontrolne będą stosować jedynie pouczenia (ustne lub pisemne) w zakresie naruszenia obowiązujących od 24 grudnia 2022 r. nowych regulacji przez przewoźników drogowych z Unii Europejskiej, w tym z Polski.

Ten okres przejściowy w zakresie niesankcjonowania naruszeń dotyczy trzech obowiązujących od 24 grudnia 2022 r. ograniczeń:

  • zakazu wykonywania przez przewoźników z Unii Europejskiej jednej operacji przewozu kabotażowego po wjeździe bez ładunku do Wlk. Brytanii (przewoźnicy z UE mają nadal możliwość wykonywania dwóch przewozów kabotażowych na terenie UK w ciągu 7 dni, po dostarczeniu ładunku w ruchu międzynarodowym);
  • zakazu wykonywania operacji transportu kombinowanego (niektórych rodzajów transportu intermodalnego, w którym towary są przewożone w tej samej jednostce ładunkowej lub pojeździe przy użyciu dwóch, lub więcej rodzajów transportu) na terenie Wlk. Brytanii przez przewoźników unijnych;
  • możliwości wykonywania przewozów między Wlk. Brytanią a krajami trzecimi przez przewoźników z UE jedynie na podstawie zezwoleń EKMT.

Więcej informacji na ten temat na stronie Dostęp do brytyjskiego rynku przewozów drogowych: Wielka Brytania łagodzi rozwiązania – Ministerstwo Infrastruktury – Portal Gov.pl (www.gov.pl)(Źr.www.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet