16 sty 2017

16 sty 2017

Dokumentowanie pochodzenia towarów

Przez:

Sekcja: Aktualności

Ministerstwo Finansów poinformowało, że od dnia 1 stycznia 2017 r. dla celów stosowania ogólnego systemu preferencji taryfowych (GSP) zaczyna obowiązywać nowy system dokumentowania pochodzenia towarów za pomocą oświadczeń o pochodzeniu towaru sporządzanych przez zarejestrowanych do tego celu eksporterów i ponownych nadawców. Zasady ustalania pochodzenia towarów nie ulegają zmianie, zmieni się jedynie metoda dokumentowania pochodzenia.

W dniu 1 stycznia 2017 r. organy celne państw członkowskich rozpoczęły  rejestrację eksporterów mających siedzibę na ich terytorium. Rejestracji polskich eksporterów  w systemie unijnym REX dokonuje Dyrektor Izby Celnej w Poznaniu.

Polski przedsiębiorca będzie mógł zarejestrować się i uzyskać numer REX:

– w celu wywozu produktów pochodzących z UE, które mają być wykorzystane w ramach kumulacji dwustronnej dla celów GSP;

–  do celów sporządzania zastępczego oświadczenia o pochodzeniu w celu ponownego wysłania produktów pochodzących do innego miejsca na obszarze celnym UE lub w stosownych przypadkach do Norwegii, Szwajcarii lub Turcji;

–  do celów dokumentowania pochodzenia w przypadku wywozu towarów z UE do krajów, które zawarły z UE umowy preferencyjne przewidujące, że dowód pochodzenia może zostać sporządzony przez eksportera zgodnie z obowiązującymi przepisami unijnymi (np. do celów wywozu towarów w ramach umowy UE – Kanada, spodziewanej w lutym 2017 r.),

Szczegółowe informacje na temat rejestracji eksporterów oraz oświadczeń o pochodzeniu znajdują się na stronie internetowej Służby Celnej w zakładce informacje dla przedsiębiorców – wytyczne.            (źr. www.mf.finanse.gov.pl – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet