20 mar 2018

20 mar 2018

Dokumentacja cen transferowych również przy refakturowaniu

Przez:

Sekcja: Aktualności

Dyrektor KIS w interpretacji nr 0114-KDIP2-2.4010.15.2018.1.AZ z dnia 2 marca  2018r uznał, że podatnicy, którzy nabywają usługi na rynku, a następnie, bez narzucania własnej marży odsprzedają je powiązanym firmom, też muszą sporządzić dokumentację cen transferowych zawierającą analizę danych porównawczych .Dokumentacja potrzebna jest do zbadania wszystkich istotnych elementów usługi wpływających na dotrzymanie warunków rynkowych. (Źr. Gazeta Prawna nr 55-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet

W związku z wojną na Ukrainie apelujemy do członków PISiL z prośbą o dokonywanie odpraw celnych tranzytowych i eksportowych obejmujących pomoc humanitarną dla Ukrainy pro bono. Niech to będzie jeden ze składników wkładu branży TSL w pomoc niesioną naszym sąsiadom. (PISiL).