25 paź 2017

25 paź 2017

Dokumentacja Cen Transferowych

Przez:

Sekcja: Aktualności

3 października br. weszło w życie  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. 2017r. poz. 1753).W rozporządzeniu szczegółowo określono wymogi dotyczące dokumentacji cen transferowych:

-dokumentacji lokalnej określonej w art. 9a ust. 2b pkt 1 ustawy o CIT,

dokumentacji grupowej określonej w art. 9a ust. 2d ustawy o CIT.

Przepisy dotyczące nowych obowiązków dokumentacyjnych w zakresie cen transferowych obowiązują od 1 stycznia 2017 roku i dotyczą podatników, których przychody lub koszty przekroczyły w 2016 roku poziom 2 mln euro ( 8,8 mln zł.). Po przekroczeniu przychodów
w wysokości 44,2 mln zł trzeba dodatkowo sporządzać analizy porównawcze, a przekroczenie przychodów/kosztów w wysokości 88 mln zł powoduje konieczność sporządzenia także dokumentacji grupowej  Dokumentacja cen transferowych za rok 2017  musi być sporządzona  do 31 marca 2018 roku. (Źr.www.rp.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet