16 wrz 2019

16 wrz 2019

Dodatki do uposażenia dla Funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

Przez:

Sekcja: Aktualności

25 września 2019 roku wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Celno – Skarbowej. Dodatkiem uzasadnionym szczególnymi właściwościami, kwalifikacjami i umiejętnościami jest ten za opiekę nad psem służbowym wykorzystywanym w służbie. Wysokość dodatku ustala się z zastosowaniem mnożnika kwoty bazowej w wysokości 0,203. ( Źródło: DGP z dnia 16 września 2019 roku nr 179 (5081)/HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet