16 cze 2020

16 cze 2020

Do 13 lipca zgłoś dane do CRBR

Przez:

Sekcja: Aktualności

Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej przypomina , że 13 lipca 2020 r. upływa termin na zgłoszenie informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR).

Obowiązek dotyczy spółek, które zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) przed dniem wejścia w życie przepisów o CRBR, tj. przed 13 października 2019 r.

Spółki, które zostały wpisane do KRS po 13 października 2019 r., mają obowiązek zgłaszać dane do CRBR nie później niż w terminie 7. dni od dnia wpisu do KRS.

Przeczytaj szczegółowe informacje nt. terminu zgłaszania danych do CRBR przez spółki, wpisane do KRS przed 13 października 2019 r.

Kto zgłasza i aktualizuje dane w CRBR

spółki jawne,

spółki komandytowe,

spółki komandytowo-akcyjne,

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;

spółki proste spółek akcyjnych (od 1 marca 2021 r.)

spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623).

Zgłoszenie danych do CRBR jest bezpłatne i odbywa się wyłącznie elektronicznie na stronie rejestru CRBR.

Informacje nt. CRBR znajdują się na:

portalu podatki.gov.pl,

stronie Ministerstwa Finansów,

portalu biznes.gov.pl.((Źr.www.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet