7 lip 2020

7 lip 2020

Do 13 lipca zgłoś dane do CRBR

Przez:

Sekcja: Aktualności

Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej przypomina, że 13 lipca mija termin, do którego spółki mają wskazać w specjalnym rejestrze CRBR (Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych )osoby sprawujące faktyczną kontrolę nad firmą. Niespełnienie obowiązku grozi karą pieniężną w wysokości do miliona złotych

Obowiązek dotyczy spółek, które zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) przed dniem wejścia w życie przepisów o CRBR, tj. przed 13 października 2019 r.

Spółki, które zostały wpisane do KRS po 13 października 2019 r., mają obowiązek zgłaszać dane do CRBR nie później niż w terminie 7. dni od dnia wpisu do KRS.

Obowiązek  zgłaszania i aktualizowania danych w CRBR mają:

  • spółki jawne,
  • spółki komandytowe,
  • spółki komandytowo-akcyjne,
  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
  • spółki proste spółek akcyjnych (od 1 marca 2021 r.)
  • spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623).

Zgłoszenie danych do CRBR jest bezpłatne i odbywa się wyłącznie elektronicznie na stronie rejestru CRBR.

Informacje nt. CRBR znajdują się na:

Odpowiedź na wiele pytań dotyczących zgłoszenia do CRBR zamieszczono na stronie: https://www.gov.pl/web/finanse/pytania-i-odpowiedzi.     (Źr.www.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet