29 mar 2021

29 mar 2021

Dłuższy czas na rozliczenie CIT

Przez:

Sekcja: Aktualności

Do 30 czerwca 2021 r. został wydłużony termin rozliczenia rocznego CIT przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych.

Rozporządzenie w tej sprawie podpisał minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński

Rozporządzenie wydane zostało równolegle do procedowanej w Parlamencie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

Rozporządzenie, ze względu na kalendarz prac parlamentarnych, umożliwia podatnikom skorzystanie z dłuższego czasu na rozliczenie CIT, czyli 30 czerwca 2021 r. (Źr.www.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet