9 maj 2020

9 maj 2020

Deklaracje VAT dotyczące środków transportu od 01 lipca 2020 r.

Przez:

Sekcja: Aktualności

Rozporządzenie ministra finansów z 22 kwietnia 2020 r. w sprawie wzorów deklaracji o podatku od towarów i usług dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych w zakresie nowych środków transportu wejdzie w życie 1 lipca 2020 r.

Omówienie: W rozporządzeniu określono wzór deklaracji o podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu (VAT-10), wraz z objaśnieniami. Stanowi on załącznik nr 1 do rozporządzenia. Ponadto określony został wzór deklaracji o podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu (VAT-11) wraz z objaśnieniami. Ten wzór deklaracji zawiera załącznik nr 2. ( Źródło: DGP e – wydanie z dn. 07.05.2020 r./ HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet