7 kwi 2021

7 kwi 2021

Deklaracja PISIL

By:

  Wachlarz świadczonych usług

  Transport morski*

  Transport kolejowy*

  Transport lotniczy*

  Logistyka*

  Transport drogowy*

  Taborem własnym*

  Taborem obcym*

  inne /np. NVOCC, agencje armatorów, itp./*

  Usługi magazynowo-dystrybucyjne

  Magazyn własny*

  Magazyn obcy*

  Organizacja przewozów drobnicy zbiorowej

  Agencke celne*

  dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów określonych w § 5 ust. 5.4. Statutu PISiL. (rejestr, regon, wpisowe)  Oświadczam, że zapoznałem /zapoznałam się z treścią Statutu PISiL i jednocześnie zobowiązuję się do przestrzegania zawartych w nim postanowień.

  Imię i nazwisko

  Stanowisko

  Wykonanie: Nautil.pl & CreNet