7 kw. 2021

7 kw. 2021

Deklaracja PISIL

By:

  Wachlarz świadczonych usług

  Transport morski*
  Transport kolejowy*
  Transport lotniczy*
  Logistyka*
  Transport drogowy*
  Taborem własnym*
  Taborem obcym*
  inne /np. NVOCC, agencje armatorów, itp./*

  Usługi magazynowo-dystrybucyjne

  Magazyn własny*
  Magazyn obcy*

  Organizacja przewozów drobnicy zbiorowej

  Agencke celne*

  dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów określonych w § 5 ust. 5.4. Statutu PISiL. (rejestr, regon, wpisowe)  Oświadczam, że zapoznałem /zapoznałam się z treścią Statutu PISiL i jednocześnie zobowiązuję się do przestrzegania zawartych w nim postanowień.

  Wykonanie: Nautil.pl & CreNet

  W związku z wojną na Ukrainie apelujemy do członków PISiL z prośbą o dokonywanie odpraw celnych tranzytowych i eksportowych obejmujących pomoc humanitarną dla Ukrainy pro bono. Niech to będzie jeden ze składników wkładu branży TSL w pomoc niesioną naszym sąsiadom. (PISiL).