2 kwi 2020

2 kwi 2020

D&D – działania CLECAT

Przez:

Sekcja: Aktualności

Stojąc w obliczu narastających trudności w sprawnym przebiegu międzynarodowego łańcucha dostaw w związku z ogarniającą cały świat epidemią COVID – 19, oraz w trosce o możliwie niezakłócony transport towarów, CLECAT podjął w ostatnich dniach na nowo  temat opłat za demurrage i detention naliczanych przez armatorów.

Temat ten jest od dawna przedmiotem troski załadowców i spedytorów z uwagi na wielką liczbą przykładów traktowania tych opłat przez linie żeglugowe jako dodatkowego i łatwego źródła przychodów i zysków.

CLECAT wystosował list do Dyrektor Transportu Wodnego DG Move KE oraz opublikował informacje prasowe, w których zwrócił uwagę, że:

– opłaty za dem/det w ostatnich latach, a szczególnie w ostatnich tygodniach i miesiącach stanowią globalny problem ze względu na skracanie przez armatorów okresu wolnego od tych opłat oraz podnoszenie ich do nierealistycznie wysokiego poziomu

– nadzwyczajne regulacje przyjęte w obecnej sytuacji przez poszczególne kraje z całą pewnością spowodują utrudnienia i spowolnienia w ruchu kontenerów, a w ślad za tym oczekiwania armatorów odnośnie opłat z tytułu dem/det

– niektórzy armatorzy już obecnie , odwołując się bezpośrednio to tychże nadzwyczajnych regulacji  zmuszają załadowców do podpisywania klauzul przenoszących wszelkie ryzyka dodatkowych  kosztów i opłat  ( w tym „peak season surcharge” ) na załadowców

– armatorzy obciążają spedytorów i załadowców kosztami i opłatami bez względu na to co było faktyczną przyczyną przestoju kontenerów ( jak np.kongestia w porcie) i czy przyczyna leżała czy nie poza kontrolą spedytorów

– międzynarodowe organizacje spedytorów i załadowców jak FIATA czy ITF od dawna już zajmują się tym problemem, jak też np. amerykańska Federal Maritime Commission

– wiele spraw tego typu znajduje się w sądach – pierwsze wyroki sądowe wskazują, że okres za który linie żeglugowe obciażają opłatami nie może być nieograniczony

– przedmiotowe opłaty są używane przez armatorów jako narzędzia nieuczciwej konkurencji – opłaty te są  naliczane w przypadkach merchant haulage, a w przypadkach carrier haulage nie.

W podsumowaniu obu dokumentów CLECAT podkreśla w szczególności, że :

– opłaty za dem/det, których wprowadzenie miało racjonalne podstawy, przekształciły się w rękach armatorów w nieuprawnione narzędzie nieuczciwej konkurencji i dodatkowych nieuprawnionych zysków

– spedytorzy i załadowcy nie mogą być obciążani odpowiednimi opłatami w przypadku przestoju kontenerów z przyczyn będących poza ich kontrolą

– wykorzystywanie obecnej sytuacji poprzez wprowadzanie  klauzul podobnych do wzmiankowanej wyżej jest całkowicie nieakceptowalne. (JS)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet