25 lis 2016

25 lis 2016

DCT – problemy z obsługą – akcja protestacyjna przewoźników kontenerowych

Przez:

Sekcja: Aktualności

Jak informowaliśmy akcja protestacyjna przewoźników kontenerowych przeprowadzona zostanie w dniu 28 listopada w godzinach 12.00 – 13.00 w formie przejazdu pojazdów w pobliżu bazy kontenerowej DCT Gdańsk, w ruchu okrężnym ulicą Majora Henryka Sucharskiego od ul. Kontenerowej do ul. Teofila Lenartowicza.

W kontynuacji działań prowadzonych w 2015 r., na początku tego roku Polska Izba Spedycji i  Logistyki podjęła wspólnie z Pomorskim Stowarzyszeniem Przewoźników Drogowych (PSPD)   kolejne interwencje w sprawie obsługi samochodów na terminalu DCT. W ramach tych działań  miały miejsce spotkania z udziałem m.in. Wiceprezydenta Miasta Gdańska, przedstawicieli Zarządu Portu Gdańsk S.A. i terminalu DCT. Niestety jedynym skutkiem podjętych interwencji było rozpoczęcie prac przez InvestGda oddania tymczasowego parkingu na terenach po zakładach Pollena.

Pozostajemy w stałym kontakcie z PSPD. Wobec skali problemów związanych z obsługą pojazdów podejmujących lub dostarczających kontenery na terminal DCT Rada PISiL uznała zapowiedzianą przez przewoźników kontenerowych akcję protestacyjną za zasadną i w pełni  ją popierając,  oczekując jednocześnie ze strony DCT i Zarządu Morskiego Portu Gdańsk podjęcia stosownych działań.

Ze swej strony Izba skierowała  wystąpienie do terminalu DCT z kopią do Zarządu Morskiego Portu Gdańsk podnosząc w nim nie tylko problemy z obsługą na DCT samochodów, ale także problemy występujące  w obsłudze kolejowej i burtowej.

(DA)

 

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet