22 sty 2018

22 sty 2018

DCT Gdańsk – pierwszy etap rozbudowy nabrzeża T2 rozpoczęty

Przez:

Sekcja: Aktualności

Terminal DCT zwiększa swoją powierzchnię – spółka ogłosiła przetarg na realizację pierwszego etapu rozbudowy nabrzeża T2. Wartość projektu dofinansowanego ze środków unijnych wynosi  53 mln zł, a  prace winny zakończyć się do końca lipca 2019 r.
Inwestycja będzie realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj” obejmując m.in. wykonanie robót tymczasowych, przygotowawczych i rozbiórkowych, placów składowych oraz drogi komunikacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, usunięcie i wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, oświetlenia placów składowych na masztach h=35 m oraz wzdłuż ogrodzenia granicznego, jak również budowę budynków technicznych mieszczących stacje transformatorowe wraz z infrastrukturą techniczną, oraz ogrodzenia granicznego, dostosowanie istniejącej i budowę nowej sieci: kanalizacyjnej, deszczowej i wodociągowej, przeciwpożarowej, gazowej, elektrycznej, niskoprądowej; prace związane z dostosowaniem i przebudową istniejącego parkingu samochodów ciężarowych oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
Termin nadsyłania zgłoszeń w przetargu upływa 16 lutego.   (źr. www.gospodarkamorska.pl – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet