19 paź 2017

19 paź 2017

DCT Gdańsk – oczekiwania związkowców – ryzyko pikiety 20 października

Przez:

Sekcja: Aktualności

Związkowcy z DCT domagają się. czytelnych zasad premiowania oraz respektowania ustaleń zawartych w pakiecie gwarancji pracowniczych – zamierzają pikietować przed wejściem do biurowca DCT w piątek 20 października od godziny 13 do 14. W ubiegłym roku po trudnych negocjacjach doszło do podpisania porozumienia między DCT a związkami zawodowymi.  Aktualnie związkowcy podnoszą,   że władze firmy złamały zeszłoroczne porozumienie, ponieważ bez konsultacji zmieniono w systemie premiowym tak zwany czynnik korygujący czyli dodatek procentowy wynikający z ilości przeładowanych kontenerów na zmianie ponad ustalone minimum. Zarząd DCT odpiera zarzuty argumentując, że zmiany w systemie premiowania wynikają ze znacznego poprawienia się sytuacji operacyjnej DCT Gdańsk w 2017 roku. W związku z oddaniem drugiego nabrzeża T2 do użytku, wskaźniki premiowe ustalone pod koniec 2016 zdezaktualizowały się i system przestałby pełnić rolę systemu motywującego. W związku z tym zarząd kolejnymi dwiema uchwałami z lutego i czerwca 2017 r. ponownie zmienił cele premiowe, uchylając m.in. stosowanie wskaźnika korekcyjnego.              (źr. www.gospodarkamorska.pl – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet