14 gru 2023

14 gru 2023

Dariusz Klimczak Ministrem Infrastruktury

Przez:

Sekcja: Aktualności

13 grudnia 2023 r. Dariusz Klimczak objął funkcję ministra infrastruktury, składając przysięgę przed Prezydentem RP. Dariusz Klimczak urodził się w 1980 r. w Rawie Mazowieckiej. Z wykształcenia jest historykiem i politologiem. Od 2009 do 2018 członek Zarządu Województwa Łódzkiego III, IV i V kadencji, w tym od 2014 w randze wicemarszałka. W latach 2010 – 2019 radny Sejmiku Województwa Łódzkiego. Od 2019 roku Poseł na Sejm RP (ponownie wybrany w 2023 r.).

Od 2015 r. wiceprezes Polskiego Stronnictwa Ludowego. Strażak ochotnik w OSP Czerniewice. Minister infrastruktury, zgodnie z dotychczasowym rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów jest ministrem właściwym do spraw transportu, gospodarki morskiej, gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej. ( Źródło: gov.pl z dn. 13.12.2023 r./HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet