23 sie 2018

23 sie 2018

Dania zmienia przepisy dotyczące transportu kombinowanego

Przez:

Sekcja: Aktualności

W reakcji na presję ze strony Komisji Europejskiej, rząd Danii dokonał  z dniem 1 lipca br. zmiany zasad dotyczących transportu kombinowanego, aby sprostać wymogom Dyrektywy 92/106/EEC.  W świetle zmiany za operacje transportu kombinowanego pomiędzy krajami UE uznaje się operacje bez względu na miejsce pochodzenia lub przeznaczenia towarów (włączając kraje poza UE). Ponadto potwierdzenie operacji transportu kombinowanego nie musi być wyłącznie w formie dokumentacyjnej (opatrzonej pieczęciami), ale również w innej formie. Operacje świadczone przez zagranicznych przewoźników z załadunkiem lub wyładunkiem na terenie terytorium Danii będą klasyfikowane jako operacje kabotażowe. Oryginalny tekst  regulacji osiągalny jest na stronie https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=201368 w języku duńskim.  (źr. CLECAT Newsletter 2018/30 – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet