23 lip 2018

23 lip 2018

Dania – zakaz pozostawiania pojazdów na parkingach powyżej 25 godzin

Przez:

Sekcja: Aktualności

W reakcji na skargę złożoną  przez  organizację Transport Logistyka Polska w sprawie wprowadzonego w Danii  od 1 lipca br. zakazu pozostawiania pojazdów na parkingach powyżej 25 godzin, Komisja Europejska  wezwała Danię do zaprzestania praktyk dyskryminujących zagranicznych przewoźników i respektowania zasady swobody świadczenia usług transportowych.

Zakaz dotyczy postoju pojazdów ciężarowych na parkingach zlokalizowanych w ramach krajowej sieci dróg i autostrad. Od 2019 r. za przekroczenie zakazu parkowania powyżej 25 godzin grozi podwyższona opłata w wysokości 2000 DKK (obecnie 550 DKK). Planowane jest także podniesienie kar za niezgodne z przepisami parkowanie na drogach wjazdowych/wyjazdowych do/z parkingów.           (źr. www.tlp.org.pl – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet