31 gru 2020

31 gru 2020

Dania-ustawa o wynagrodzeniach kierowców

Przez:

Sekcja: Aktualności

Dania przyjmuje ustawę o wynagrodzeniach zagranicznych kierowców ciężarówek wykonujących m.in. przewozy kabotażowe. Nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2021 roku.Celem ustawy jest ustalenie takiego samego poziomu wynagrodzenia zarówno dla przewoźników wykonujących przewozy towarowe lub autobusowe na podstawie duńskiego zezwolenia jak i firm delegujących kierowców do Danii w związku z kabotażem lub transportem kombinowanym.
Przedsiębiorstwa duńskie mają obowiązek wypłacić przewoźnikom zagranicznym wynagrodzenie zgodnie z ustaloną minimalną stawką godzinową w 3 następujących przypadkach:
1) przewozy kabotażowe z ładunkami dla pojazdów masie własnej lub DMC powyżej 3,5t,
2) kabotaż autobusowy,
3) transport kombinowany w wykorzystaniem duńskich dróg i autostrad.
Przedsiębiorstwa zagraniczne, które świadczą usługi w Danii, podlegają obowiązkowi zgłoszenia się do Rejestru Usługodawców Zagranicznych (RUT).
Zgłoszenie kierowcy należy złożyć w duńskim urzędzie ds. przedsiębiorczości najpóźniej w momencie rozpoczęcia usługi przewozu.
W przypadku kontroli drogowej kierowca/ firma musi być w stanie przedstawić organom kontrolnym dokumentację ,w formie papierowej lub elektronicznej,
w rozsądnym czasie od momentu zatrzymaniu pojazdu do kontroli. Uzyskanie dokumentacji nie może jednak powodować znacznego opóźnienia w kontroli.Podczas  kontroli należy przedstawić następującą dokumentację:
-zgłoszenie / dokumentacja rejestracji / zgłoszenia,
– umowę o pracę kierowcy,
-paski wypłaty lub inną dokumentację z podobnymi informacjami, gdzie można zobaczyć sposób naliczania wynagrodzenia za przewóz, za okresy, w których kierowca danej firmy w ciągu ostatniego roku wykonywał kabotaż towarowy, kabotaż autobusowy lub kombinowany transport,
-oświadczenie dotyczące czasu pracy kierowcy lub inną równoważną dokumentację za ten sam okres, co dokumentacja dotycząca wynagrodzenia i dowody wypłaty wynagrodzenia,
-dokumenty przewozowe, umowy transportowe lub dokumenty kontrolne z tego samego okresu, co dokumentacja dotycząca wynagrodzenia.

Za niezarejestrowanie lub nieprawidłowe zgłoszenie przewozu kabotażowego, na przewoźnika zostanie nałożona grzywna w wysokości 10.000 DKK. W przypadku stwierdzenia podczas kontroli, że kierowca nie otrzymuje odpowiedniego wynagrodzenia za kabotaż w Danii, kara będzie znacznie wyższa, co najmniej 35.000 DKK.    (Źr. www.pspd.gdynia.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet