18 lis 2021

18 lis 2021

Czas pracy kierowców: Przewoźnik nie odpowiada za naruszenia tygodniowego odpoczynku, jeśli poinstruował kierowcę – wyrok sądu włoskiego

Przez:

Sekcja: Aktualności

Włoski sąd apelacyjny w Ferentino przyjął apelację firmy transportowej ukaranej łącznie z kierowcą przez prefekturę Frosinone. Zgodnie z wyrokiem firma nie może dostać grzywny, jeśli kierowca nie zastosuje się do instrukcji dotyczących czasów jazdy i odpoczynku wydanych przez pracodawcę.

Wyrok dotyczył kwestii  odpowiedzialności przedsiębiorstwa transportu drogowego w przypadku naruszenia przez jednego z jego kierowców przepisów o czasie jazdy i odpoczynku.

W opisywanym przypadku kierowca ciężarówki naruszył przepisy o czasie pracy i odpoczynku,
w związku z czym prefektura Frosinone nałożyła grzywnę również na przewoźnika, który był świadomy popełnionego wykroczenia. Samo naruszenie nie było kwestionowane: kierowca nie przestrzegał dwutygodniowego okresu prowadzenia pojazdu, zapłacił karę pieniężną, która go dotyczyła, a nawet pracodawca, świadomy naruszenia, nie kwestionuje jego istnienia.

Firma jednak odpowiedzialnością za nieprawidłowe zachowanie obarczyła wyłącznie kierowcę, który nie zastosował się do wyraźnych instrukcji dostarczonych przez firmę. Instrukcje zawierały regulacje dotyczące czasu pracy i odpoczynku kierowców, do jakich kierowca powinien był się stosować realizując usługi transportowe.

Aby rozstrzygnąć tę kwestię, sędzia odwołał się do okólnika 300/2017 włoskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (art. 174 CdS, art. 10 rozporządzenia WE 561/06, art. 33 rozporządzenia UE 165/2014 oraz dekret Dyrektora Generalnego Ministerstwa Infrastruktury i Transportu ds. transportu drogowego i intermodalności 215 /2016) który określa, co firma musi zrobić, aby uniknąć kar w przypadku naruszenia przez kierowcę przepisów o czasie jazdy i odpoczynku. Zgodnie z dokumentem szkolenie i kontrola pracy kierowców są niezbędne, ale to za mało, by uniknąć konsekwencji, bowiem przewoźnik musi jeszcze udowodnić swoją niewinność, dostarczając swoim kierowcom dokumentację do zabrania ze sobą, aby już podczas kontroli wyłączyć własną odpowiedzialność. Dokumenty te składają się z rocznych instrukcji  oraz ostatniego zaświadczenia dostarczonego kierowcy, dokumentującego okresową kontrolę jego działalności.

W trakcie procesu spółka wnosząca odwołanie wykazała i przedstawiła dokumentację poświadczającą, że poszczególne procedury zostały wyjaśnione kierowcy, a ponadto przesłała mu dokument z prośbą o wyjaśnienie jego zachowania.  Jeśli kierowca mimo instrukcji, przystąpi do zmiany planów jazdy, w tym przypadku firma musi podjąć niezbędne środki dyscyplinarne, jak miało to miejsce w tym przypadku. Wówczas konsekwencje poniesie kierowca a firma uniknie odpowiedzialności. Sędzia przyjął zatem odwołanie od wyroku, ponieważ wykroczenie wyraźnie leżało po stronie kierowcy, a nie wynikało z nieprawidłowej organizacji pracy przez firmę.

Do tej pory podobne apelacje były odrzucane, a pracodawcy za tego typu naruszenia karani byli solidarnie razem z kierowcami. To pierwszy taki wyrok we Włoszech.

Więcej informacji pod linkiem: https://www.uominietrasporti.it/professione/leggi-e-politica/violazione-riposo-settimanale-lazienda-non-e-responsabile-se-ha-informato-e-istruito-lautista/

 Źródło:  uominietrasporti.it /HW

 

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet