30 lst. 2018

30 lst. 2018

COSCO Shipping – zgoda na zebranie ponad 2 mld USD

Przez:

Sekcja: Aktualności

COSCO Shipping Holdings spółka zależna China Ocean Shipping Comapny uzyskała zgodę regulatora na zebranie ponad 2 mld USD z przeznaczeniem na pokrycie długów.  China National Association of Financial Market Institutional Investors (NAFMII) zaakceptowało wniosek firmy o rejestrację i wyemitowanie w kilku transzach dwojakiego rodzaju papierów dłużnych średnio i krótko terminowych. Gwarantami emisji są: China Merchants Bank, Agricultural Bank of China Limited i China CITIC Bank Corporation Limited.(zr. www.worldmaritimenews.com – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet

W związku z wojną na Ukrainie apelujemy do członków PISiL z prośbą o dokonywanie odpraw celnych tranzytowych i eksportowych obejmujących pomoc humanitarną dla Ukrainy pro bono. Niech to będzie jeden ze składników wkładu branży TSL w pomoc niesioną naszym sąsiadom. (PISiL).