23 gru 2019

23 gru 2019

COREPER POTWIERDZA POROZUMIENIE W SPRAWIE PAKIETU MOBILNOŚCI

Przez:

Sekcja: Aktualności

Komitet Stałych Przedstawicieli Rady (Coreper) zatwierdził  tzw. „pakiet mobilności” w sprawie warunków pracy kierowców oraz specjalnych zasad delegowania kierowców w transporcie międzynarodowym, dostępu do rynku przewozów i lepszego egzekwowania prawa.

W tym zakresie, w dniu 11 grudnia 2019 roku osiągnięto tymczasowe porozumienie między obecną prezydencją Rady a Parlamentem Europejskim.

Zasady dotyczące maksymalnej pracy i minimalnych czasów odpoczynku dla kierowców pozostaną niezmienione. Jednak stopień elastyczności zostanie wprowadzony przy organizacji harmonogramów pracy kierowców w międzynarodowym transporcie towarowym, aby umożliwić im więcej czasu wolnego. Kierowcy będą również mieli prawo do powrotu do domu co trzy lub cztery tygodnie, w zależności od harmonogramu pracy.

Nowe zasady potwierdzają, że regularny tygodniowy okres odpoczynku (co najmniej 45 godzin) musi być spędzany poza pojazdem. Jeśli ten okres odpoczynku zostanie skrócony z okresu odpoczynku „w domu” , to zakwaterowanie musi zostać opłacone przez pracodawcę.

W odniesieniu do przepisów dotyczących kabotażu, obecny system umożliwiający maksymalnie 3 operacje w ciągu 7 dni pozostanie niezmieniony.

Uzgodniony tekst czeka na prawną i językową finalizację. Następnie musi zostać formalnie przyjęty, najpierw przez Radę, a następnie przez Parlament. (Źródło: CLECAT Newsletter z dn. 21.12.2019/HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet