17 paź 2016

17 paź 2016

Coraz bliżej ratyfikacji Konwencji AGN

Przez:

Sekcja: Aktualności

Etap uzgodnień międzyresortowych przygotowywanego wniosku w sprawie ratyfikacji Europejskiego porozumienia w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym (AGN) został zakończony.

Minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej skierował wniosek do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w celu dalszego procedowania (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych).

Działania są intensyfikowane po to, by ratyfikacja Porozumienia nastąpiła jeszcze w tym roku. Dokument musi być zatwierdzony przez rząd i obie izby parlamentu i podpisany przez prezydenta RP.

Konwencja zobowiązuje Polskę do dostosowania naszych głównych dróg wodnych do co najmniej IV klasy żeglowności (minimalna klasa międzynarodowa). Klasy niższe nie uprawniają nas do korzystanie ze środków TEN-T (transeuropejskie korytarze transportowe UE). Aby skorzystać ze unijnych środków TEN-T nasz główne drogi wodne muszą mieć parametry właśnie IV klasy żeglowności (głębokość tranzytowa na szlaku powinna wynosić min. 2,5 m).    (źr Komunikat MGMiŻŚ – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet