26 mar 2020

26 mar 2020

Consortia Block Exemption Regulation (CBER) – przedłużone o 4 lata

Przez:

Sekcja: Aktualności

Komisja Europejska w dniu 24/03/2020 poinformowała o swojej decyzji PRZEDŁUŻENIA obowiązywania CBER o kolejne cztery lata, tzn. do 25/04/2024.

Przypomnijmy, że CBER oznacza wyjęcie linii żeglugowych i ich konsorcjów ( aliansów)spod ogólnych warunków i reguł konkurencji obowiązujących w UE. Tak wiec, linie żeglugowe i ich alianse nadal będą stanowić wyjątek od tych powszechnie obowiązujących reguł konkurencji.

W uzasadnieniu, KE stwierdziła, że alianse żeglugowe nadal są efektywnym sposobem usprawniania i poprawy jakości świadczenia usług żeglugowych w żegludze liniowej i z tego powodu obecne (istniejące od 2014) warunki ich funkcjonowania powinny zostać przedłużone.

Decyzja KE została podjęta wbrew stanowisku europejskich zrzeszeń spedytorów, załadowców, terminali i portow morskich , a wiec wszystkich – poza armatorami – uczestników obrotu portowo-morskiego i międzynarodowego handlu morskiego. To negatywne stanowisko było wyrażane wielokrotnie wobec odpowiednich organów KE.

Europejskie zrzeszenie spedytorów CLECAT wyraziło żal , że KE nie wzięła pod uwagę wszystkich zmian warunków rynkowych w ciągu ostatnich 6-ciu lat.

Równocześnie CLECAT informuje, że będzie podejmować dalsze działania  – do szczebla Przewodniczącej Komisji Europejskiej włącznie – w celu zmiany omawianej decyzji lub przynajmniej skrócenia jej obowiązywania oraz zwrócenia uwagi KE na obecne praktyki stosowane przez armatorów i ich alianse wobec pozostałych uczestników transportu morskiego. (JS)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet