14 lut 2019

14 lut 2019

CLECAT a alianse żeglugowe

Przez:

Sekcja: Aktualności

CLECAT uczestniczył w spotkaniu w Paryżu w dn. 8/2/209 poświęconemu żegludze kontenerowej. Celem spotkania było omówienie aktualnej sytuacji w żegludze kontenerowej w świetle zbliżającego się terminu zakończenia przyjętego przez UE wyłączenia aliansów żeglugowych spod ogólnych reguł konkurencyjności. CLECAT stoi na stanowisku, że wyłączenie to powinno ustać z dniem upływu jego terminu w kwietniu 2020.

Linie żeglugowe maja oczywiście prawo do zrzeszania się w konsorcja i alianse, jednakże na ogólnych zasadach konkurencyjności obowiązujących w UE. Sytuacja rynkowa obecnie różni się zasadniczo od tej która miała miejsce w momencie wyłączania aliansow żeglugowych spod ogólnych reguł. Szacuje się, ze istniejące obecnie 4 główne alianse dysponują łącznie ok. 90% podaży miejsc na statkach kontenerowych, co czyni konkurencje w tej dziedzinie więcej niż iluzoryczną. Dlatego , zdaniem CLECAT, wyłączenie o którym mowa powinno przestać obowiązywać. (Źr.CLECAT, Newsletter luty/2019/op. JS)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet