7 kwi 2017

7 kwi 2017

Centrum Unijnych Projektów Transportowych – trwa nabór na dofinansowanie na działania związane z rozwojem m.in. transportu morskiego

Przez:

Sekcja: Aktualności

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na działania związane z rozwojem transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych, które obejmują:
– budowę lub przebudowę infrastruktury terminali intermodalnych, w tym terminali położonych w centrach logistycznych i portach morskich, wraz z dedykowaną infrastrukturą kolejową (w tym bocznice)/drogową niezbędną do ich włączenia w sieć linii kolejowych/sieć drogową wraz z niezbędną do funkcjonowania terminalu budową/przebudową urządzeń obcych;
– zakup lub modernizację urządzeń niezbędnych do obsługi terminali intermodalnych, w szczególności urządzeń dźwigowych i innych urządzeń służących do przeładunku, lokomotyw manewrowych;
– zakup lub modernizację systemów telematycznych i satelitarnych (urządzeń i oprogramowania) związanych z transportem intermodalnym, a także wydatki na ich wdrożenie;
– zakup lub modernizację taboru kolejowego, w tym lokomotyw trakcyjnych, oraz specjalistycznych wagonów służących do przewozów intermodalnych (platformy).

Wnioski składać mogą zarządy portów morskich; przedsiębiorcy z państw członkowskich Unii Europejskiej, którzy wykonują lub zamierzają wykonywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w zakresie transportu intermodalnego, w tym operatorów terminali intermodalnych; podmioty udostępniające tabor kolejowy przeznaczony do wykonywania transportu intermodalnego lub zarządzający infrastrukturą kolejową zapewniającą bezpośredni dostęp do terminali intermodalnych. Termin składania wniosków upływa z dniem 29 września br.

W ramach wsparcia potencjalnych beneficjentów Centrum Unijnych Projektów Transportowych organizuje szkolenie dotyczące przygotowania wniosków o dofinansowanie, którego celem jest zapoznanie wnioskodawców z zagadnieniami procesu prawidłowego wnioskowania o środki dostępne w ramach POIiŚ, m.in. regulaminem konkursu, regulaminem pracy Komisji Oceny Projektów, kryteriami oceny projektów. Szkolenie odbędzie się 10 maja br. w siedzibie Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie (Plac Europejski 2, sala konferencyjna VIII p.) w godzinach 9.00-16.00. Obowiązują zapisy do 28 kwietnia br. Zgłoszenia należy przesłać na adres e-mail: tmostowski@cupt.gov.pl lub tsztybor@cupt.gov.pl.

  (źr. www.portalmorski.pl – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet