22 wrz 2015

22 wrz 2015

Centralna baza danych obejmie transport do i z Unii

Przez:

Sekcja: Aktualności

Od stycznia 2016 r. Unia Europejska będzie prowadzić centralną bazę danych dotyczących przywozu i wywozu towarów na jej terytorium. Dane dostarczane będą przez przewoźników dalekomorskich oraz firmy importujące towary .Gromadzone będą dane o pochodzeniu towarów oraz o przebytej przez nie drodze. Prowadzenie rejestru ma zapobiegać łamaniu przepisów celnych, zaniżaniu stawek lub unikaniu zapłaty ceł.(Źr. Gazeta Prawna nr 179 – K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet

W związku z wojną na Ukrainie apelujemy do członków PISiL z prośbą o dokonywanie odpraw celnych tranzytowych i eksportowych obejmujących pomoc humanitarną dla Ukrainy pro bono. Niech to będzie jeden ze składników wkładu branży TSL w pomoc niesioną naszym sąsiadom. (PISiL).