5 mar 2018

5 mar 2018

Administracja celna Królestwa Niderlandów wprowadza nowe korzyści dla podmiotów AEO

Przez:

Sekcja: Aktualności

1 marca br. holenderska administracja celna wprowadziła nowe korzyści dla podmiotów AEO w postaci notyfikacji o planowanej kontroli celnej w przypadku złożenia deklaracji celnej przed przybyciem towaru. Te nowe tak ważne udogodnienie dla podmiotów AEO stało się prawnie możliwe z momentem wprowadzenia z dniem 1 maja 2016 r.  unijnego kodeksu celnego, aczkolwiek dopiero teraz po raz pierwszy znalazło ono swoje praktyczne zastosowanie.   Możliwość przewidywania w łańcuchu dostaw ma zasadnicze znaczenie dla spedytorów, agentów celnych i ich klientów. Kontrola ze strony administracji celnej stanowi zawsze pewien element niepewności, prowadzącej do opóźnienia w planowaniu, gdyż dopiero z momentem  dostawy wiadomo, czy lub też nie towar zostanie poddany kontroli celnej.   To nowe udogodnienie dla podmiotów o statusie AEO na mocy art. 24(3) Aktu Delegowanego UKC – Uprzywilejowane traktowanie w odniesieniu do oceny i kontroli ryzyka, którego treść brzmi:

„Jeżeli AEO składa deklarację do czasowego składowania lub zgłoszenie celne zgodnie z art. 171 kodeksu, organ celny właściwy do przyjęcia deklaracji do czasowego składowania lub tego zgłoszenia celnego powiadamia AEO o wybraniu przesyłki do kontroli celnej. Powiadomienia dokonuje się przed przedstawieniem towarów organom celnym.

Powiadomienia tego nie dokonuje się, jeżeli może ono zagrozić możliwości przeprowadzenia kontroli lub jej wynikom”.

rozwiązuje w pewnym stopniu te problemy stwarzając możliwość planowania operacji logistycznych z wyprzedzeniem i to nie tylko w odniesieniu do importu, ale również w eksporcie i tranzycie.

Wg. informacji CLECAT również Włochy prowadzą z wybranymi firmami spedycyjnymi i brokerami celnymi program pilotażowy przy zastosowaniu Art. 24 (3), dostosowując swoje procesy i programy IT, chociaż to Holandia jest pierwszym krajem, który w pełni wprowadził przedmiotowe ułatwienie.

Warto podkreślić, że od wielu lat CLECAT jak i członkowie tej organizacji lobbowali na rzecz rzeczywistych korzyści i szerszego zakresu ułatwień dla podmiotów o statusie AEO. CLECAT apeluje do wszystkich krajów członkowskich i Komisji Europejskiej o jak najszersze wprowadzenie i praktyczne  stosowanie     tego    przedmiotowego udogodnienia.        (źr. CLECAT Newsletter 2018/09 – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet