11 lut 2021

11 lut 2021

Budowa Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia- otwarcie ofert na partnera prywatnego

Przez:

Sekcja: Aktualności

Do ZMPG wpłynęły cztery wnioski od kandydatów na  partnera prywatnego dla projektu pn. “Budowa Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia”. Wśród oferentów znaleźli się:

– Meridiam Eastern Europe Investments 4 SAS oraz Gdynia Terminal Holding SAS
– Hutchison Ports Poland S.à r.l.oraz Port of Felixstowe Limited
– International Container Terminal Services Inc.
– Mota-Engil Central Europe PPP Road Spółka z o.o.

Teraz ZMPG będzie prowadzić rozmowy z oferentami w formie dialogu konkurencyjnego.
Ze zwycięską firmą zostanie podpisana umowa o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym na zaprojektowanie, budowę oraz eksploatację nowego terminala, która zwiąże ZMPG na ponad 30 lat.Po jej zakończeniu Port Zewnętrzny stanie się własnością Skarbu Państwa. Budowa Portu Zewnętrznego to najważniejszy projekt w historii Portu Gdynia od czasu jego wybudowania. Projekt ten obejmuje budowę nowego pirsu portowego, na którym zostanie zlokalizowany terminal kontenerowy oraz infrastruktura do innych funkcji portowych np. port instalacyjny do budowy morskich farm wiatrowych czy terminal bunkrowania LNG. Port Zewnętrzny stanie się przedłużeniem istniejącego Molo Węglowego. Pogłębione nowe akweny Portu Gdynia uzyskają głębokość przy nabrzeżach 17 m, podczas gdy obecnie maksymalna głębokość akwenów Portu Gdynia wynosi około 13,5 metra. Nabrzeża Portu Zewnętrznego umożliwią zawijanie statków kontenerowych o długości ponad 400 metrów i zanurzeniu do 16 metrów. To największe jednostki pływające, jakie mogą wpłynąć na Morze Bałtyckie, z uwagi na głębokość Cieśnin Duńskich. Przewidywana roczna zdolność przeładunkowa terminalu to 2,5 mln TEU czyli około 25 mln ton ładunków.Więcej informacji na ten temat na stronie: Cały świat spojrzał w stronę Portu Gdynia – otwarcie ofert na partnera prywatnego w realizacji Portu (gospodarkamorska.pl)(Źr.gospodarkamorska.pl,www.wnp.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet