30 gru 2021

30 gru 2021

Broszura nt. wkładu Instrumentu CEF w sektor transportu w Polsce

Przez:

Sekcja: Aktualności

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowało broszurę informacyjną nt. efektów wdrażania Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) w sektorze transportu w Polsce. Album pn. Wkład Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) w budowę infrastruktury transportowej w Polsce stanowi bogate źródło informacji o CEF oraz aktualnych danych nt. postępów we wdrażaniu projektów.
Główną część albumu stanowi prezentacja wszystkich realizowanych w Polsce projektów dofinansowanych ze środków UE w ramach CEF Transport.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z tą publikacją pod poniższym adresem, Broszura_CEF_2014_20_pol_v2.pdf (funduszeeuropejskie.gov.pl)(Źr.www.funduszeeuropejskie.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet