25 maj 2023

25 maj 2023

Broszura FIATA nt. regulacji o bezpiecznej obsłudze i transporcie towarów niebezpiecznych

Przez:

Sekcja: Aktualności

FIATA 25 maja 2023 roku opublikowało bardzo wyczekiwane „Wprowadzenie do regulacji o bezpiecznej obsłudze i transporcie towarów niebezpiecznych” (oryg. INTRODUCTION TO THE REGULATIONS FOR THE SAFE HANDLING AND TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS – 3rd Edition), zaprojektowane tak, aby wyposażyć Spedytorów w niezbędną wiedzę oraz wskazówki w tym temacie.

Ponieważ branża transportowa nadal priorytetowo traktuje bezpieczeństwo i zgodność z przepisami, potrzebne są zasoby szkoleniowe w celu poprawy i podniesienia świadomości na temat sposobu, w jaki spedytorzy obchodzą się z towarami niebezpiecznymi. Takie towary niebezpieczne, obejmujące artykuły i substancje, które stanowią potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego, środowiska i mienia, wymagają skrupulatnego obchodzenia się z nimi i ich przechowywania. Broszura dotycząca towarów niebezpiecznych, w swojej trzeciej edycji, dostarcza spedytorom bezcennych informacji na temat natury, właściwości i stanu materiałów niebezpiecznych, umożliwiając im pewne poruszanie się po zawiłościach transportu.

Broszura została opracowana pod patronatem Organu Doradczego FIATA ds. polityki bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem uwzględnienia danych dotyczących wszystkich rodzajów transportu. Stosując się do tych zaleceń, spedytorzy przyczyniają się do standaryzacji i poprawy praktyk bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami, wspierając bezpieczniejszy globalny ekosystem transportowy i promując jasne komunikowanie odpowiedzialności i obowiązków klientom.

Z broszurą można zapoznać się na stronie www.fiata.org

Źródło: https://fiata.org/practical-guides/ /HW

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet