8 lis 2017

8 lis 2017

BREXIT

Przez:

Sekcja: Aktualności

24 czerwca 2016 r. obywatele Wielkiej Brytanii wypowiedzieli się w referendum za wyjściem z Unii Europejskiej.  29 marca 2017 r. Wielka Brytania poinformowała formalnie Przewodniczącego Rady Europy o intencji opuszczenia Unii Europejskiej, czego konsekwencją było uruchomienie procesu przewidzianego Art. 50 Traktatu Unii Europejskiej, na mocy którego Unia Europejska i Wielka Brytania rozpoczęły negocjacje w celu ustalenia warunków wyjścia z Unii , które winno nastąpić w ciągu dwóch lat od złożenia notyfikacji czyli do 30 marca 2019 r. chyba że strony jednomyślnie zdecydują o wydłużeniu tego okresu.

Brexit niesie ze sobą wiele niewiadomych zarówno w kwestii samego wyjścia z UE, ale co dla naszego środowiska bardziej istotne – ram przyszłej współpracy gospodarczej  związanych z wystąpieniem Wielkiej Brytanii ze struktur wspólnego rynku i Unii Celnej. Na chwilę obecną nie jest znany kształt nowej umowy, ale bez względu na to, czy przybierze ona postać optymalną czy też skrajnie negatywną nie pozostanie bez wpływu na relacje handlowe pomiędzy UE i Wielką Brytanią, także zagadnienia związane ze spedycją, transportem, logistyką i sprawami celnymi.

Ministerstwo Rozwoju przygotowało ankietę skierowaną zwłaszcza –  jak wyjaśniają autorzy-  do eksporterów i importerów – informację na ten temat przekazaliśmy Komunikatem nr  146  z dnia   24 października  br. prosząc o jej dystrybucję wśród Państwa  kontrahentów.

Ze swej strony natomiast przygotowaliśmy dla naszych członków krótką ankietę celem  pozyskania informacji  na temat działalności firm zrzeszonych w PISiL w obrocie z Wielką Brytanią , skali zainteresowania Brexitem, potrzeb ze strony firm zrzeszonych w naszej organizacji w sferze informacyjnej i szkoleniowej związanej z tym procesem,  zwłaszcza jeżeli chodzi o zagadnienia celne. Link do ankiety przesłano przy komunikacie nr 154 z dnia 8.11.2017 r. (D.A.)

 

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet