22 cze 2022

22 cze 2022

BREXIT: Uznawanie oznakowania CE w Wielkiej Brytanii przedłużone do 1 stycznia 2023 r.

Przez:

Sekcja: Aktualności

W dniu 20 czerwca br. Wielka Brytania ogłosiła dalsze działania wspierające przedsiębiorców w procesie adaptacji do systemu UKCA.

  • zmniejszenie kosztów ponownych badań dla certyfikacji UKCA przez umożliwienie producentom skorzystania z działań związanych z oceną zgodności dla oznakowania CE (zakończonych do 31 grudnia 2022 r.), jako podstawy do zastosowania UKCA. Zaproponowane rozwiązanie ma obowiązywać do czasu wygaśnięcia certyfikatu lub przez 5 lat (31 grudnia 2027 r.), w zależności od tego, co nastąpi wcześniej,
  • brak konieczności ponownego testowania istniejących importowanych produktów, ponieważ będą one uważane za już wprowadzone na rynek w Wielkiej Brytanii,
  • części zamienne służące do naprawy, zastąpienia czy konserwacji towarów już znajdujące się na rynku UK mogą spełniać te same wymagania, które obowiązywały w czasie, gdy oryginalny produkt lub system był wprowadzany na rynek brytyjski,
  • do 31 grudnia 2025 r. przedsiębiorcy nadal będą mogli umieszczać oznakowanie UKCA oraz informacje o importerze w przypadku produktów z krajów EOG (i w niektórych przypadkach ze Szwajcarii) na dokumencie towarzyszącym lub etykiecie.

UWAGA: Powyższe zmiany nie dotyczą: wyrobów medycznych, produktów budowlanych, ciśnieniowych urządzeń transportowych, kolei linowych, bezzałogowych systemów latających, produktów kolejowych i urządzeń morskich.

Więcej informacji oraz aktualizacje wytycznych znaleźć można na poniższych stronach:

Using the UKCA marking

Placing manufactured goods on the market in GB

Spotkanie informacyjne: w dniu 29 czerwca br. odbędzie się również seminarium internetowe (2 sesje) dla przedsiębiorstw poświęcone zaproponowanym środkom.

Link do sesji o godzinie 11.oo dostępny na stronie https://www.brexit.gov.pl/2022/06/21/uznawanie-oznakowania-ce-w-wielkiej-brytanii-przedluzone-do-1-stycznia-2023-r-aktualizacja/

Więcej informacji: https://www.gov.uk/government/news/businesses-given-more-time-to-apply-new-product-safety-marking

Możliwe będzie jednoczesne oznaczanie produktów zarówno za pomocą symbolu UKCA, jak i CE, o ile dany produkt będzie spełniał zarówno wymagania brytyjskie jak i unijne.

Przepisy UE dotyczące zasad znakowania towarów nadal będą obowiązywać zgodnie z treścią Protokołu irlandzkiego. Oznakowanie CE będzie nadal dopuszczalne w przypadku towarów, których zgodność została oceniona przez jednostkę notyfikowaną UE. Z kolei znak UKNI plus CE będzie używany w przypadku towarów, których zgodność została oceniona przez organ brytyjski. Znakowi UKNI zawsze będzie towarzyszyć oznaczenie CE. ( Źródło: brexit.gov.pl z dn. 21.06.2022 r. /HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet