20 gru 2018

20 gru 2018

BREXIT – UE – plan awaryjny na wypadek bezumownego wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE

Przez:

Sekcja: Aktualności

Komisja Europejska przyjęła wczoraj 14 aktów legislacyjnych (Contingency Action Plan) na wypadek wyjścia Wielkiej Brytanii „No deal”. Wobec niepewności co do ratyfikowania umowy wyjścia uzgodnionej między Wielką Brytanią a UE  25 listopada 2018 r. Komisja Europejska rozpoczęła wprowadzanie planu awaryjnego. Środki podjęte przez KE dotyczą tylko niektórych wybranych dziedzin, dla których scenariusz „no deal” może powodować największe problemy. Obszary te to m.in.: usługi finansowe, transport, sprawy celne, polityka klimatyczna.
W zakresie transportu lotniczego propozycja dotyczy czasowych zasad świadczenia pewnych usług pomiędzy Wlk. Brytanią i UE. Pozwoli to brytyjskim przewoźnikom na loty przez terytorium UE (bez lądowania), świadczenie międzynarodowych rejsowych i nierejsowych usług w transporcie pasażerskim i cargo pod warunkiem, że Wlk. Brytania zapewni ekwiwalentne prawa dla przewoźników z UE. Inna propozycja dotyczy również czasowego (przez 9 miesięcy) ważności niektórych licencji w zakresie bezpieczeństwa w lotnictwie.
W zakresie transportu drogowego propozycja przewiduje  czasowy 9-cio miesięczny okres obowiązywania bazowych połączeń drogowych pomiędzy Wlk. Brytanią a UE również na tej samej zasadzie ekwiwalentności jak przy transporcie lotniczym. KE wnosi o przyjęcie zaproponowanych  regulacji przez PE i RE, tak aby mogły one wejść w życie do 30 marca
2019 r.  Więcej informacji – Komunikat  wewnętrzny PISiL nr 212/12/2018 z 20.12.2018.          (źr. CLECAT  Circular 2019/143 – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet