5 paź 2018

5 paź 2018

Brexit tematem spotkania w MSZ

Przez:

Sekcja: Aktualności

4 października delegat PISiL uczestniczył w spotkaniu w MSZ na temat skutków Brexitu.

Zarówno UE jak i Polska przygotowują środki awaryjne na wypadek „no deal”. Całość negocjacji prowadzi UE ze względu na większą siłę negocjacyjną w porównaniu z poszczególnymi krajami oraz konieczność harmonizacji działań, tym niemniej tak Polska jak i inne kraje nie wykluczają negocjacji indywidualnych w przypadku „no deal”.

Uczestnicy spotkania podkreślali, że kwestia transportu musi być uregulowana w przyszłych relacjach z UK, również w razie „no deal”. UE nie chce wyłączenia obszaru transportu z ogólnej umowy handlowej w obawie przed stworzeniem precedensu dla innych krajów trzecich. UE spodziewa się jednostronnego otwarcia rynku transportowego UK, natomiast stanowczo sprzeciwia się ew. powrotom do wcześniejszych umów bilateralnych. Polska jest  innego zdania bowiem  po Brexicie UK będzie tak czy inaczej krajem trzecim ( poza obrotem wewnątrzwspólnotowym), a co za tym idzie powrócą  deklaracje celne, VAT płatny w momencie importu, itd. Jest postulat, aby UE wsparła finansowo poszczególne kraje odnośnie rozbudowy infrastruktury granicznej, ale budżet unijny tego nie przewiduje. Część krajów ( Francja, Belgia, Holandia) robi to na razie we własnym zakresie. (JS/ES)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet