6 lis 2018

6 lis 2018

Brexit może mieć wpływ na badanie sprawozdań finansowych

Przez:

Sekcja: Aktualności

Prawo UE przestanie obowiązywać w Wielkiej Brytanii od 30 marca 2019 r. Brexit może wpłynąć na badanie sprawozdań finansowych, tj. na działające w Polsce firmy audytorskie oraz badane przez nie podmioty. W przypadku „twardego” brexitu, 30 marca 2019 r. biegli rewidenci zatwierdzeni w Wielkiej Brytanii staną się biegłymi rewidentami pochodzącymi z państwa trzeciego, dotyczy to również firm audytorskich. Utracą oni prawo do przeprowadzania badań ustawowych w Polsce oraz w pozostałych 26 państwach członkowskich. Ponadto niektóre firmy audytorskie, obecnie wpisane w Polsce na listę firm audytorskich, mogą przestać spełniać wymogi wpisu i zostać skreślone z tej listy.

Podmioty badane muszą upewnić się, że firma audytorska, która ma zbadać ich sprawozdanie finansowe za 2018 r., na 30 marca 2019 r. będzie nadal miała prawo przeprowadzać badania ustawowe w Polsce (tj. będzie wpisana na listę).

Jeżeli negocjacje ws. umowy wyjścia zakończą się pozytywnie, opisane wyżej ryzyka nie zostaną wyeliminowane, a jedynie odsunięte w czasie (do końca okresu przejściowego, tj. do 31 grudnia 2020 r.), chyba że w przyszłym porozumieniu o wzajemnych stosunkach między UE i Wielką Brytanią zostaną przyjęte odmienne postanowienia.(Źr.www.mf.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet