24 sty 2022

24 sty 2022

Brak ustaleń nowych zasad wynagrodzeń kierowców

Przez:

Sekcja: Aktualności

Sejm dopiero 26 lub 27 stycznia zajmie się nowelizacją ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców i niektórych innych ustaw.

Senat uchwalił zmiany w przepisach transportowych, wprowadzając istotne dla branży poprawki w rządowym projekcie. Związek Pracodawców Transport Logistyka Polska przypomina, że wszystkie one były rekomendowane przez Senacką Komisję Infrastruktury, w tym m.in.:

– zmiana wymaganej liczby miejsc parkingowych w bazie eksploatacyjnej z 1/2 na 1/3 liczby pojazdów zgłoszonych do organu wydającego licencję/zezwolenia,

– usunięcie z ustawy propozycji podwyższenia stawek około 80 kar za naruszenia zasad i warunków przewozu drogowego, nakładanych głównie na przedsiębiorców,

– przywrócenie zasady, że w stosunku do pracowników objętych zadaniowym czasem pracy oraz pracowników otrzymujących ryczałt za godziny nadliczbowe lub ryczałt za porę nocną, nie ewidencjonuje się godzin pracy,

– wprowadzenie rocznego okresu przejściowego dla dotychczasowych przedsiębiorców w zakresie spełnienia wymogu posiadania określonej liczby miejsc parkingowych.

Dodatkowo Senat przyjął realizującą postulat zgłoszony przez związek Transport i Logistyka Polska poprawkę Senatora Jacka Burego, zgodnie z którą, jeżeli w okresie od dnia wejścia w życie ustawy do 31 maja 2022 r. przewoźnik wykonujący międzynarodowe przewozy drogowe jako płatnik składek na ubezpieczenie społeczne:

– zgłosi nieprawidłowe dane w ramach składania deklaracji rozliczeniowych oraz imiennych raportów miesięcznych, lub

– nie opłaci w terminie składek bądź udzieli w tych sprawach nieprawdziwych wyjaśnień ZUS-owi,

to jako płatnik nie będzie ponosił odpowiedzialności oraz nie będą mu naliczane opłaty dodatkowe i odsetki za zwłokę, o ile odpowiednie dokumenty korygujące zostaną złożone, a składki prawidłowo potrącane i opłacane do 30 czerwca 2022 r.

Analogiczne zasady mają mieć zastosowanie do deklaracji i zaliczek na podatek dochodowy kierowców.

Źródło: Rzeczpospolita, e -wydanie z dn. 14.01.2022 r./HW

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet