3 lut 2017

3 lut 2017

Brak prawa do odliczania przez przedstawiciela bezpośredniego i pośredniego VAT zapłaconego za importera.

Przez:

Sekcja: Aktualności

30 stycznia 2017 r. Polska Izba Spedycji i Logistyki otrzymała odpowiedź Ministerstwa Finansów na pismo z 3 października 2016 r. w sprawie wydania interpretacji ogólnej w zakresie możliwości odliczania przez przedstawiciela bezpośredniego, VAT zapłaconego za importera. W piśmie Ministerstwo powołując się na wyrok Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej  z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie C-187/14 DSV Road poinformowało, że prawo do odliczenia VAT zapłaconego za importera, nie przysługuje ani przedstawicielowi bezpośredniemu, ani pośredniemu. Zgodnie bowiem  z brzmieniem art. 168 lit. e) dyrektywy VAT prawo do odliczenia istnieje jedynie wówczas, gdy przywiezione towary są wykorzystywane na potrzeby opodatkowanych transakcji podatnika. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału dotyczącym prawa odliczenia podatku VAT obciążającego nabycie towarów lub usług przesłanka ta jest spełniona jedynie wówczas, gdy koszt świadczeń powodujących naliczenie podatku jest włączony w cenę poszczególnych transakcji objętych podatkiem należnym lub w cenę towarów lub usług świadczonych przez podatnika w ramach jego działalności gospodarczej .

Stanowisko Ministerstwa potwierdziło zatem negatywną dla agencji celnych interpretację , o której informowaliśmy Państwa 10 listopada 2016 r.(newsletter 60/2016). (K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet