17 lip 2018

17 lip 2018

Brak możliwości łączenia zabezpieczeń

Przez:

Sekcja: Aktualności

Departament Ceł Ministerstwa Finansów  odpowiedział na pismo PISiL, w którym występowaliśmy o rozważenie możliwości obejmowania jednym zabezpieczeniem generalnym (tj. jednym numerem GRN) kwot długów celnych powstających w procedurze dopuszczenia do obrotu zarówno na podstawie zgłoszeń standardowych, jak i w formie wpisu do rejestru zgłaszającego. DC poinformował, iż w związku z naszym postulatem zostały przeprowadzone dodatkowe analizy i konsultacje wewnątrzresortowe, których wynik nie daje podstaw do zmiany dotychczasowego stanowiska Departamentu. MF  wyjaśniło, że konieczność rozdzielenia kwoty zabezpieczenia generalnego w procedurze dopuszczenia do obrotu pomiędzy zgłoszenia standardowe i zgłoszenia w formie wpisu do rejestru zgłaszającego wynika wprost z treści art. 157 Rozporządzenia Wykonawczego do Unijnego Kodeksu Celnego (K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet