1 gru 2020

1 gru 2020

Brak maseczki w pracy, może pozbawić każdej pomocy – i covidowej, i unijnej

Przez:

Sekcja: Aktualności

Od niedzieli, 29 listopada, obowiązuje bardzo niebezpieczny dla przedsiębiorców przepis. Za jego sprawą przez złamanie jakiegokolwiek nakazu, np. obowiązku zasłania nosa i ust w zakładach pracy, firmy mogą zostać pozbawione wszelkiej pomocy publicznej – np. zwolnienia ze składek ZUS czy subwencji z tarczy finansowej 2.0, ale też dotacji unijnych.

Wprowadziła go uchwalona 28 października i opublikowana dopiero 28 listopada tzw. ustawa antycovidowa. Wprowadza ona sporo zmian dla służby zdrowia, ale również regulację dotyczącą przedsiębiorców. W efekcie mogą oni zostać pozbawieni pomocy publicznej za złamanie obostrzeń ustanowionych na czas epidemii – np. brak płynu do dezynfekcji lub rękawiczek, czy w końcu nieprzestrzeganie nakazu zakrywania nosa i ust w zakładzie pracy – ten obowiązuje od soboty 28 listopada.

Art. 23 pozwala pozbawić wszelkiej pomocy

Zgodnie z art. 23 ustawy z 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku
z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19, za naruszenie przez przedsiębiorcę ograniczeń, nakazów i zakazów w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu epidemii, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46a i 46b ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, stanowi podstawę odmowy udzielenia pomocy publicznej, w szczególności wsparcia finansowego udzielanego na podstawie art. 2a ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.  Chodzi zatem nie tylko o pomoc z tarcz, czyli mikropożyczki, zwolnienie ze składek ZUS czy świadczenie postojowe, ale także dotacje unijne.

Źródło: Prawo.pl dla LEX z dn. 01.12.2020 r.

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet