5 maj 2016

5 maj 2016

Białoruś-zmiana przepisów w zakresie przewozu środków płatniczych

Przez:

Sekcja: Aktualności

4 kwietnia 2016 r. weszła w życie zmiana przepisów dotyczących przewozu środków płatniczych przez granicę Białorusi. Państwowy Komitet Ceł Republiki Białorusi powiadomił, że przy przewozie przez białoruski odcinek granicy celnej Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej środków pieniężnych w gotówce i innych środków płatniczych w kwocie łącznej o równowartości powyżej 10.000 USD, środki pieniężne i inne środki płatnicze podlegają obowiązkowej deklaracji celnej.

Za nielegalny przewóz (niezadeklarowanie, ukrycie) środków pieniężnych w gotówce lub innych środków płatniczych o łącznej wartości nie przekraczającej równowartości 30.000 USD przewidziana jest kara pieniężna w wysokości od 5 do 30 jednostek bazowych i konfiskata niezadeklarowanych środków pieniężnych w gotówce i (lub) czeków podróżnych, w części powyżej sumy, której przewóz przez granicę Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej jest dopuszczony bez deklaracji celnej.

W przypadku nielegalnego przewozu środków pieniężnych w gotówce lub innych środków płatniczych o łącznej wartości przekraczającej równowartość 30.000 USD przewidziana jest odpowiedzialność karna w formie grzywny lub ograniczenia wolności na okres od dwóch do pięciu lat, lub pozbawienia wolności na taki okres. (Źr.www.mf.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet