8 maj 2019

8 maj 2019

BEZPIECZNE PARKINGI DLA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH – SSTPA W UE

Przez:

Sekcja: Aktualności

W latach 2017-2018 pod auspicjami Komisji Europejskiej odbyło się kilka konferencji oraz spotkań poświęconych problematyce bezpiecznych i strzeżonych parkingów (ang. SSTPA – Safe and Secure Truck Parking Area) w Unii Europejskiej. Udział w nich wzięli eksperci i praktycy z różnych organizacji i firm zaangażowanych na co dzień w problematykę parkingów dla ciężarówek.

W wyniku tego projektu powstało Studium SSTPA – czyli o bezpiecznych i strzeżonych parkingach dla ciężarówek”  (ang.  ,,Study on Safe and Secure Parking Places for trucks”). W ramach tego projektu przedyskutowano i zdiagnozowano tematykę dotyczącą parkingów w następujących obszarach: – grupy docelowych użytkowników oraz ich potrzeby, – projektowanie i budowa takich inwestycji,- zasady dotyczące planowania i lokalizacji tych miejsc, – stworzenie jednolitej klasyfikacji stref parkingowych stosownie do poziomu oferowanego    bezpieczeństwa i wyposażenia, – mapa istniejących w UE parkingów i zasady lokalizacji przyszłych, – zbadanie poziomów podaży miejsc parkingowych oraz popytu na nie, – zdefiniowanie zasad rezerwacji przez Internet – zasady przeprowadzania audytu parkingów i podmioty upoważnione do ich wykonywania Zaproponowano plan działania na lata: 2019-2020 na rzecz bezpiecznych miejsc parkingowych dla ciężarówek w UE.               W wyniku badań w ramach projektu SSTPA stwierdzono, że zapotrzebowanie w UE na parkowanie pojazdów ciężarowych na jedną noc wynosi około 400 000 miejsc parkingowych. Dostępnych jest jednak tylko 300 000 takich miejsc dla samochodów ciężarowych, co powoduje niedobór ok. 100 000 miejsc. Cały raport końcowy (Final Report), dostępny jest w zakładce ,,results”  https://sstpa.eu-study.eu/results/

Zwrócić ponadto należy uwagę na fakt, że z istniejących miejsc parkingowych tylko około 7.000 miejsc jest certyfikowanych jako bezpieczne miejsca parkingowe. Wiele parkingów ma niezłą infrastrukturę, a niezbędne byłoby tylko podniesienie ich stanu bezpieczeństwa, przez np. ogrodzenie, założenie telewizji przemysłowej, itp.

Jeśli chodzi o istniejące klasyfikacje parkingów wg. poziomu oferowanego bezpieczeństwa i wyposażenia socjalno-sanitarnego, badanie wykazało, że są one bardzo zróżnicowane i skonstruowane wg. bardzo różnych standardów. Stwierdzono zatem, że istnieje w tej materii spore zamieszanie i że wymaga to ujednolicenia.

Studium SSTPA zaproponowało wspólną klasyfikację UE dla bezpiecznych parkingów: od niskiego poziomu (brązowy) przez średni (srebrny) do wysokiego (złoty i platynowy). Podczas gdy poziomy oferowanego zabezpieczenia parkingów różnią się od siebie, to istotnym jest, że wszystkie z nich muszą zapewniać taki sam minimalny standard usług dla kierowców (urządzenia sanitarne, prysznice, dostęp do prądu, przekąski, itp.). W wyniku Projektu ustalono, że niezbędny jest audyt parkingów, który będzie przeprowadzany wg ściśle określonych kryteriów. We wnioskach nakreślono także konieczność wprowadzenie do powszechnego użytku tzw. interfejsów API (interfejsy programów aplikacyjnych), które umożliwią pre-rezerwację miejsc parkingowych w systemie on-line.

Studium SSTPA stało się podstawą utworzenie pod patronatem Komisji Europejskiej odpowiedniego standardu i uporządkowanie problematyki parkingowej a może nawet ram nowej regulacji prawnej dla użytkowników parkingów i firm (m.in. deweloperów), którzy chcieliby wziąć w przyszłości udział w projektowaniu i budowie strzeżonych parkingów. Aby osiągnąć pomyślne wdrożenie standardów i stworzyć podstawy ewent. regulacji prawnej, KE zainicjowała projekt o praktycznie tej samej nazwie co studium, tyle, że poszerzony o grono eksperckie: Grupa ekspercka ds. SSTPA (Safe and Secure Truck Parking Area ).  W ramach tego projektu powołano grupę ekspertów, reprezentujących wszystkie możliwe grupy interesariuszy. Eksperci mają odbyć ok. 6-8 spotkań w latach 2019-2021, na których wymienione zostaną poglądy pomiędzy nimi a przedstawicielami Komisji Europejskiej, we wszelkich podstawowych kwestiach dotyczących bezpiecznych parkingów.

Pierwsze spotkanie grupy ekspertów ds. SSTPA odbyło się 2 kwietnia w Komisji Europejskiej, w Dyrekcji Generalnej ds. Mobilności i Transportu w Brukseli. Podczas spotkania obecni byli trzej delegaci z ramienia CLECAT, w tym przedstawiciel Polskiej Izby Spedycji i Logistyki.

Na tym pierwszym spotkaniu przedstawiono najpierw wyniki Studium o SSTPA oraz przypomniano jego główne założenia. Następnie udzielono głosu przedstawicielom poszczególnych grup eksperckich, co zaowocowało ożywioną dyskusją. Następnie wytyczony został zakresu prac na następne spotkania i ich wstępny harmonogram.

Ustalono także, że obecne grono eksperckie zostanie podzielone na 2 podgrupy: Audytorską i ,,Transitional”.  W drugiej części spotkania przedstawiono źródła możliwego finansowania budowy parkingów z funduszu na rozbudowę infrastruktury, z drugiej wersji funduszu CEF 2.0 – Connecting Europe Facility, na lata 2021-2027.

Następne spotkanie w Brukseli odbędzie się w dn. 22 maja 2019. ( opr. A.S. – przedstawiciel PISiL  – Podgrupa ,,Transitional”)

 

 

 

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet

W związku z wojną na Ukrainie apelujemy do członków PISiL z prośbą o dokonywanie odpraw celnych tranzytowych i eksportowych obejmujących pomoc humanitarną dla Ukrainy pro bono. Niech to będzie jeden ze składników wkładu branży TSL w pomoc niesioną naszym sąsiadom. (PISiL).