22 sty 2018

22 sty 2018

Bezpieczeństwo w transporcie drogowym – wytyczne – EC Security Guidance for the European Commercial Road Freight Transport Sector (ROADSEC Security Toolkit)

Przez:

Sekcja: Aktualności

Z inicjatywy Komisji Europejskiej opracowane zostały  wytyczne przeznaczone dla sektora transportu drogowego towarów w kontekście szeroko pojętego bezpieczeństwa i przeciwdziałania różnego rodzaju zagrożeniom (kradzieże, nielegalni imigranci, akty terrorystyczne). Wytyczne zostały opracowane na zlecenie KE – Dyrekcji Generalnej ds. Mobilności i Transportu  przez Cross-border Research Association (Szwajcaria) i TAPA  EMEA jako subkontraktora.  Wytyczne o nazwie EC Security Guidance for the European Commercial Road Freight Transport Sector (ROADSEC Security Toolkit)  są dostępne na stronie  www.roadsec.eu. Na chwilę obecną dostępna jest wersja w języku angielskim, chociaż przewiduje się zamieszczenie w terminie późniejszym w innych wersjach językowych, także w języku polskim.  Opracowanie zawiera między innymi wytyczne dla kierowców oraz wytyczne dla kadry zarządzającej transportem. Wytyczne te to swego rodzaju kompendium wiedzy i podsumowanie dotychczasowych  inicjatyw i opracowań różnych organizacji zajmujących się problematyką bezpieczeństwa takich jak np. TAPA EMEA, ale także organizacji reprezentujących branżę transportową (IRU), czy spedycyjną. Warto nadmienić, że istotny udział w tej inicjatywie i wkład w opracowanie wytycznych wniosła też europejska organizacja  zrzeszająca spedytorów i logistyków CLECAT, której członkiem jest Polska Izba Spedycji i Logistyki. Swój wkład ma także nasza organizacja udostępniając za pośrednictwem CLECAT opracowany przez  działającą Komisję ds. Bezpieczeństwa PISiL Vademecum Bezpiecznego Spedytora adresowanego do spedytorów i logistyków.   (źr. CLECAT Circular 2018/006 – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet

W związku z wojną na Ukrainie apelujemy do członków PISiL z prośbą o dokonywanie odpraw celnych tranzytowych i eksportowych obejmujących pomoc humanitarną dla Ukrainy pro bono. Niech to będzie jeden ze składników wkładu branży TSL w pomoc niesioną naszym sąsiadom. (PISiL).