4 lip 2020

4 lip 2020

Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Przez:

Sekcja: Aktualności

Rozporządzenie ministra infrastruktury z 24 czerwca 2020 r. w sprawie sposobu ustalania wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wystąpienia zdarzenia zmniejszającego stopień tego bezpieczeństwa  weszło w życie od dnia 1 lipca 2020 r.

W przypadku powzięcia informacji o wystąpieniu zdarzenia lub zatoru drogowego szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), we współdziałaniu z generalnym dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) analizuje i dokumentuje, czy: faktycznie wystąpiło zdarzenie albo zator drogowym, na skutek zdarzenia doszło do powstania zatoru, tendencja tworzenia zatoru jest rosnąca, czy malejąca, a ponadto czy istnieje możliwość zastosowania innych środków niż odstąpienie od poboru opłat, w szczególności przez wprowadzenie objazdów, zwiększenie obsady na placu poboru opłat (PPO), ręczne wydawanie dokumentów potwierdzających wjazd na autostradę, uruchomienie na PPO pasów o zmiennym kierunku ruchu.

Szef KAS niezwłocznie przedstawia ministrowi właściwemu do spraw transportu informację o ustaleniu wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub zdarzenia zmniejszającego stopień tego bezpieczeństwa.

Źródło: DGP e – wydanie z dn. 02.07.2020 /HW

 

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet