3 sie 2015

3 sie 2015

RAPORT PISIL NT. KRADZIEŻY ŁADUNKÓW W TRANSPORCIE DROGOWYM

By:

0 Comment

Ponad 73% firm transportowo-spedycyjno-logistycznych w Polsce padło co najmniej raz ofiarą kradzieży lub wyłudzenia towaru w ciągu ostatnich pięciu lat – tak wskazują wyniki ankiety, którą przeprowadzono w ramach akcji „Bezpieczny Transport”. Akcja skierowana przeciwko przestępstwom w transporcie drogowym towarów prowadzona była od sierpnia do grudnia 2005r. Celem było zbadanie i ocena skali zjawiska przestępczości w transporcie drogowym rzeczy, wypracowanie działań i metod prewencyjnych, wzbudzenie świadomości zagrożenia przestępczością a także wypracowanie platformy wymiany informacji pomiędzy Policją a środowiskiem TSL. Akcję przeprowadziła Polska Izba Spedycji i Logistyki wspólnie z Komendą Główną Policji pod patronatem portalu Spedycje.pl i Pulsu Biznesu. 12 stycznia 2006r. podczas Konferencji Noworocznej PISiL pt. „Bezpieczeństwo łańcucha dostaw – bezpieczny transport” – dokonano podsumowania akcji. Zebrane podczas akcji informacje o przestępstwach dokonywanych na transporcie drogowym rzeczy pozwoliły na wyszczególnienie trzech metod kradzieży ładunków i przesyłek, poprzez: napady i kradzieże na drogach, fałszywego przewoźnika i fałszywego kuriera.
W sumie wypowiedziało się kilkanaście firm i opisano ponad 20 przypadków kradzieży i wyłudzeń. Materiały analizowane były przez oficerów Komendy Głównej Policji. W ramach akcji powołano również przy PISiL specjalny Zespół ds. akacji, w skład którego weszli przedstawiciele firm spedycyjno – logistycznych oraz oficerowie Komendy Głównej Policji. Zespół opracował między innymi katalog zaleceń prewencyjnych dla branży TSL.
Przeprowadzono również ankietę wśród firm transportowo – spedycyjno – logistycznych w celu zbadania skali zjawiska kradzieży i wyłudzeń towarów.
Ankieta składała się z 9 pytań, rozesłano ją do ok. 400 firm, uzyskano 60 odpowiedzi, przeprowadzono ją w grudniu 2005r. wyniki opracowano w styczniu 2006r.
Wyniki ankiety według kolejności pytań w ankiecie:
1. Jakiego rodzaju usługi wykonuje Państwa firma?
 • transportowe: 10,4%
 • spedycyjne: 16,4%
 • spedycyjno – transportowe: 18,8%
 • logistyczne: 4,2%
 • kompleksowe TSL: 46%
 • kurierskie: 4,2%
2. Czy w ciągu ostatnich pięciu lat działalności firmy padli Państwo ofiarą przestępstwa:
1. NIE: 27%
2. TAK: 73%,
 • w tym: 70% kradzieży ładunku/przesyłki;
 • 16% oszustwa/wyłudzenia towaru;
 • 14% inne, np.: okradanie częściowe przesyłek, kradzież naczepy, samochodu,
3. W jaki sposób doszło do utraty towaru:
 • Na parkingu z naczepy/samochodu – 35%
 • Z magazynu przesyłek/placu składowego – 10%
 • Podczas napadu na drodze – 23%
 • Poprzez fałszywego przewoźnika/spedytora/kuriera – 17,5%
 • Inne: …………………………………………………………………..- 15,5%
4. Jakiego rodzaju towar utracono:
 • sprzęt RTV/AGD/telekomunikacyjny: 17%
 • sprzęt komputerowy: 14%
 • artyk. spożywcze: 20%
 • chemia gospodarcza/kosmetyki: 7%
 • surowce: 7%
 • inne: 35% (tekstylia, papierosy, art. sportowe, artyk. drewnopodobne, wyroby stalowe, paliwo)
5. Ile razy doszło do utraty towaru z powodu ww. przestępczości:
 • 1 raz: 28,6%
 • od 2 do 5 razy: 54,3%
 • powyżej 5 razy: 17,1%
6. Czy utrata towaru została zgłoszona na policje:
 • Tak: 88,6
 • Nie: 11,4% – z jakiej przyczyny: brak zaufania do policji, własne śledztwo
7. Czy wykryto sprawce:
 • Tak: 24,4%
 • Nie: 75,6%
8. Struktura wielkosści badanych firm:
 • Małe (do 50 pracowników) – 62,5%
 • Średnie (od 50 do 250 pracowników) – 21%
 • Duże ( powyżej 250 pracowników) – 16,5%
9. Czego oczekują Państwo od Policji w walce z przestępczością w branży TSL (najczęściej udzielane odpowiedzi):
 • skuteczności działania, zaangażowania, bezstronności i solidności w prowadzeniu śledztwa (np. nie umarzanie śledztwa w których znane są osoby uczestniczące w przestępstwie)
 • szybkiej reakcji na zgłoszone zdarzenie
 • współpracy z firmami i większej ochrony praw pokrzywdzonego (zdarza się, że zgłoszenia kradzieży były niechętnie przyjmowane ze względu na psucie statystyk lub tez traktowano je niepoważnie)
 • działań prewencyjnych
 • skutecznego egzekwowania prawa (np. doprowadzenie do procesu)
 • wydzielenia komórek w policji specjalizujących się w wykrywaniu tych przestępstw
 • stałego nadzoru parkingów w Polsce (współpracy z władzami samorządowymi w tworzeniu bezpiecznych stref postojowych dla pojazdów)
 • mniej biurokracji
 • możliwości sprawdzenia informacji i firmie transportowej, spedycyjnej  (PISiL.)
Wykonanie: Nautil.pl & CreNet