14 wrz 2020

14 wrz 2020

Będzie wsparcie dla PKP

Przez:

Sekcja: Aktualności

Państwo wspomoże budżety kolei państwowych – do PKP PLK S.A. trafi 850 000 tys. zł, a do PLK SA 1 mln zł. Do Sejmu trafił kolejny projekt, którego celem jest zniwelowanie gospodarczych skutków pandemii. Według rządu konieczne jest wsparcie infrastruktury – w tym drogowej i kolei.

Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 który został skierowany do prac sejmowych.

Z projektem można zapoznać się pod linkiem:

http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/Projekty/9-020-245-2020/%24file/9-020-245-2020.pdf

Spółki zależne PLK SA zobowiązane są do wykorzystania otrzymanych środków na zakup środków trwałych w postaci maszyn i urządzeń lub nieruchomości w celu zwiększenia potencjału realizowanych przez nie inwestycji. Rząd zakłada, że nastąpi poprawa struktury właścicielskiej narodowego zarządcy infrastruktury kolejowej – PKP PLK S.A. i utworzenie silnej grupy kapitałowej na bazie PKP PLK S.A. dysponującej ogromnym potencjałem wykonawczym na rynku robót budowlanych.

Przepisy umożliwią realizację zapowiadanego programu przystanków kolejowych na lata 2020–2025, którego wykonawcą będzie PKP PLK S.A., a nadzór będzie sprawował minister właściwy do spraw transportu.

Źródło: Prawo.pl dla LEX z dn. 08.09.2020 r./HW

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet