4 gru 2023

4 gru 2023

Baltic Hub przedstawił odpowiedzi na postawione przez przewoźników postulaty

Przez:

Sekcja: Aktualności

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi kierownictwa Baltic Hub na postawione przez przewoźników postulaty oraz jednocześnie informujemy o planowanym pierwszym spotkaniu grupy roboczej w celu wypracowania porozumienia.

1.Liczba miejsc: Wnosimy o utrzymanie liczby dostępnych miejsc na poziomie nie mniejszym niż 120 na godzinę.

[BHCT] informacja przekazana dnia 17.11. ilości slotow od kolejnego tygodnia są już ustawione zgodnie z przekazaną informacją. Są to ilości wyjściowe, podnoszone jeżeli możliwości operacyjne na to pozwalają.

 1. Numeracja slotów: Każdy slot powinien mieć unikalny identyfikator, taki jak 1/120, 54/120, 120/120 itp., aby ułatwić lepszą organizację i śledzenie.
 2. Wyświetlanie slotów: Nalegamy na zmianę formatu wyświetlania slotów z wartości procentowych na rzeczywiste liczby dla większej przejrzystości.

[BHCT] w temacie 2 i 3, ilościowe zamiast procentowe pokazanie slotów jest planowane do wdrożenia w Q1 2024. Sposób z podziałem na dodatkowe sloty (dla kontenerów reeferowych, PLC i kontenerów 45’ zgodnie z obowiązującym regulaminem) do przedyskutowania w ramach planowanej grupy roboczej.

 1. Urządzenia sanitarne: Wzywamy do zapewnienia kierowcom dostępności do urządzeń sanitarnych na terenie Baltic Hub.

[BHCT] zostaną udostępnione.

 1. Dostęp do nagrań z kamer:  W określonych sytuacjach, takich jak wypadki lub incydenty z udziałem RTG lub ciężarówek, prosimy o dostęp do nagrań z kamer w celu rozstrzygnięcia sporu.

[BHCT] proces zostanie wypracowany by pokazać przedstawicielom Przewoźnika nagranie z incydentu na terminalu. Nagranie dostępne jedynie na terminalu.

 1. Przepisy BH: Uważamy, że przepisy w Baltic Hub powinny zostać zaktualizowane, aby uwzględnić takie kwestie, jak działanie silników w przypadku braku dźwigów, korzystanie z radia i inne powiązane kwestie. Ponadto uważamy, że pobieranie opłat za przedłużenie slotów jest niewłaściwe i prosimy o ponowne rozpatrzenie tej sprawy.

[BHCT] użycie radia, możliwość wyłączenia silnika, wykorzystanie zestawów głośnomówiących (hands free) to proponowane zmiany. W ramach prac zespołu roboczego do przejrzenia wspólnie pozostałe zapisy,

 1. Kary dla kierowców: Wnosimy o skrócenie czasu trwania kar dla kierowców, mając na względzie, że jest to ich jedyne źródło utrzymania.

[BHCT] zakazy dla kierowców po zdarzeniach do wdrożenia po zakończeniu analizy zdarzenia (domniemanie niewinności). Proces do wypracowania w ramach prac zespołu roboczego. Informowanie o ostrzeżeniach będą wysyłane do firmy transportowejh do których przypisany był kierowca w momencie wjazdu.

Jednocześnie bezpieczeństwo na terminalu jest i będzie najwyższym priorytetem i wszelkie osoby nie przestrzegające zasad i narażające na niebezpieczeństwo pracowników BHCT i osób odwiedzających terminal (w tym innych kierowców) będą karane zakazem wjazdu na terminal

 1. Specjalista ds. bezpieczeństwa: Prosimy o ocenę specjalisty ds. bezpieczeństwa, który wydaje się być zbyt rygorystyczny w podejściu do problemów.

[BHCT] komentarz jak wyżej oraz dodatkowo historycznie w ujęciu miesięcznym okresowe zakazy są nakładane na średnio 7-8 kierowców (od 1- 6 miesiecy). Możliwość odwołania jest i jest systematycznie wykorzystywana przez firmy transportowe

 1. Przydzielanie sektorów kontenerów: Należy rozważyć dystrybucję kontenerów do różnych sektorów, szczególnie e13-16, które są często zatłoczone. Bardziej równomierny przydział może poprawić przepustowość terminalu.

[BHCT] traktujemy to jako komentarz dot wewnętrznego procesu planowania. Każdy z takich sygnałów analizujemy i wyciągamy wnioski.

Z dodatkowych punktów:

 1. Informacja o dyspozycjach złożenia pustych kontenerów na terminalu i decyzji dot. zamknięcia bram dla pustych kontenerów (w tym decyzji BHCT spowodowanych silnym wiatrem lub przekroczeniem określonych poziomów obłożenia placu)

[BHCT] szczegóły do wypracowania. Planujemy wdrożyć takie rozwiązanie w aplikacji eBramy tak by aktualna informacja była dostępna dla firma transportowych i kierowców w każdym momencie.

 1. Przypadki długiego postoju pojazdów ciężarowych na terminalu a praca suwnic placowych

[BHCT] wszelkie widoczne nieprawidłowości prosimy zgłaszać (z konkretnymi danymi – godzina obsługi, sektor w placu, nieprawidłowość) tak by można było przeanalizować szczegóły i wdrożyć działania korygujące.

 1. Możliwość wykorzystania slotu który przepadł w wyniku długiego postoju ciągnika na terminalu podczas wcześniejszej wizyty.

[BHCT] Temat jest bardzo złożony, ale wydaje nam się możliwe wypracowanie logicznego rozwiązania podczas prac grupy roboczej(Źr. www.pspdgdynia.pl-K.O.)

 

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet