10 lut 2022

10 lut 2022

Badanie sprawozdania finansowego – kampania społeczna PANA

Przez:

Sekcja: Bez kategorii

7 lutego br. Polska Agencja Nadzoru Audytowego (PANA) rozpoczęła ogólnopolską kampanię społeczną na temat znaczenia badań sprawozdań finansowych dla przedsiębiorców, inwestorów i deponentów.

Lista firm audytorskich PANA oraz Krajowy Rejestr Biegłych Rewidentów pozwalają na zweryfikowanie wiarygodności podmiotu dokonującego badania sprawozdania finansowego. Ich prowadzenie ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego i transparentność. Sposób wykonywania badań przez takie podmioty jest nadzorowany przez PANA.

Celem kampanii jest informowanie o obowiązkach ustawowych w zakresie poddawania sprawozdań finansowych badaniu przez biegłego rewidenta i potencjalnych korzyściach. Korzyści te wynikają z otrzymania bezstronnej informacji o kondycji finansowej przedsiębiorstwa, którego sprawozdanie finansowe zostało przez audytora zbadane. PANA przypomina, że przedsiębiorcy powinni zlecać badanie sprawozdań finansowych wyłącznie uprawnionym do tego firmom audytorskim. Podmioty te figurują na liście prowadzonej przez PANA. na stronie Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego(Źr.www. pana.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet