14 lip 2020

14 lip 2020

Awaria – wpisy do rejestru beneficjentów rzeczywistych o dzień dłużej – do dnia 14.07.2020 r.

Przez:

Sekcja: Aktualności

Poniedziałek był ostatnim terminem na zgłoszenie informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Jednak resort finansów poinformował o wydłużeniu czasu przyjmowania tych zgłoszeń do 14 lipca br. Ma to związek z wydłużonym czasem akceptacji zgłoszeń oraz czasowym brakiem dostępu do strony tego rejestru. Na podstawie art. 60 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu stwierdzono zakłócenie w funkcjonowaniu systemu teleinformatycznego obsługującego Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.

– W związku z tym do biegu terminów, o których mowa w art. 60 ust. 1 ustawy nie wlicza się 13 lipca. Zgłoszenia przyjmujemy do 14 lipca br., bez konsekwencji dla rejestrujących się.

Źródło: Prawo pl. dla LEX z dn. 14.07.2020 r./HW

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet