17 cze 2020

17 cze 2020

Automatycznie przedłużenie ważności licencji -Komunikaty GIDT

Przez:

Sekcja: Aktualności

GITD poinformował na swojej stronie internetowej, iż na mocy prawa unijnego (Rozp. UE 2020/698) licencje kończące się pomiędzy 1 marca 2020 roku a 31 sierpnia 2020 roku, zostają automatycznie przedłużone o okres 6 miesięcy.

GITD opublikowało dwa komunikaty w tej sprawie:

  • komunikat BTM 47/2020 d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/698 z dnia 25 maja 2020 r. ustanawiającego szczególne środki tymczasowe w związku z epidemią COVID-19 dotyczące odnawiania lub przedłużania ważności niektórych certyfikatów i świadectw, licencji i zezwoleń oraz przesunięcia niektórych okresowych kontroli i okresowych szkoleń w niektórych obszarach prawodawstwa dotyczącego transportu (Dz. Urz. UE L 165 z 27.5.2020, s. 10).

Poniżej zamieszczamy link do komunikatu:

https://gitd.gov.pl/dla-przedsiebiorcow/komunikaty/komunikaty-btm/news/informacja-47-2020/

2) komunikat BTM 48/2020 w sprawie postępowania z wnioskami o przedłużenie licencji wspólnotowych oraz świadectw kierowcy w związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/698 z dnia 25 maja 2020 r. ustanawiającego szczególne środki tymczasowe w związku z epidemią COVID-19 dotyczącego odnawiania lub przedłużania ważności niektórych certyfikatów i świadectw, licencji i zezwoleń oraz przesunięcia niektórych okresowych kontroli i okresowych szkoleń w niektórych obszarach prawodawstwa dotyczącego transportu (Dz. Urz. UE. L Nr 165 z 27.5.2020, s. 10).Poniżej zamieszczamy link do komunikatu:

https://gitd.gov.pl/dla-przedsiebiorcow/komunikaty/komunikaty-btm/news/informacja-48-2020/

(Źr.www.gitd.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet